Fartyget gös

Fartygets Gös

Gösen är en flagga som sitter på en liten mast, gösstake, längst förut på ett fartyg.

Normallt både i marinens fartyg och i handelsflottans fartyg sätts gösen när fartyget angör kaj eller ankrar och halas när fartyget avgår. I handelsflottan är det ofta rederiets märke på gösen men inte sällan brukar kapten eller förstestyrman anskaffa en gös med fartygets hemorts stadsvapen. Jag har seglat i flera fartyg där man i hamn satte en gös med Göteborgs vapen.
Det finns dock undantag, mindre fartyg på insjöar och i skärgårdar seglar ofta med gösen uppe. På flera av fartygen i Stockholms skärgård är gösstaken den högsta masten som finns ombord och gösen är hissad när det finns folk ombord, såväl i hamn som under gång.

SS Blidösund
Ombord Ångfartyget Blidösund är gösstaken fartygets enda mast.
Lägg märke till topplanterna på gösstaken.

SS Drottningholm
Ångfartyget Drottningholm och S/S Mariefred följer den Stockholmska traditionen; gösen halad när fartygen ligger i hamn och besättningen har gått hem.

SS Saltsjön
Ångfartyget Saltsjön har också en reslig gösstake med Waxholmsbolagets gös.
Hon för också en topplanterna på gösstaken.

SS Bohuslän
Ångfartyget Bohuslän från Göteborg har en mera normal gösstake, men hon går till sjöss, från Karlshamn, med en lotsgös hissad.
Lotsgös, svensk flagga med en vit bård, hissades förr i tiden på gösstaken eller på förtoppen för att påkalla lots.