Lars Josefsson | Cavalier

Karlshamn, min hemstad

Blekingsekor

Regatta för blekingsekor
Ärtsoppeseglingen, en regatta med endast Blekingsekor, är en av Karlshamns höjdpunkter. Seglingen är organiserad av Matviks Segelsässkap ochde tävlande bjuds på ärtsoppa efter loppet.

Större Blekingesekor kallades vrakekor hade ofta två master. Tidigare var Blekingsekorna vanliga längs Blekingekusten.


Blekingseka i guldEtt guldsmycken i form av en Blekingseka smyckar ofta Karlshamns finare damer.

Juvelerare Erikson Janolow har designat, tillverkat och även mönsteskyddad smycket.

 

Gågata i Karlshamns centrum

Drottninggatan är i sina centrala delar en gågata
Drottninggatan är i sina centrala delar en gågata. Även om Karlshamns ledning försöker få folk att köra till ytterregionerna för att handla så finns det fortfarande många som besöker de mindre butikerna i Karlshamns centrum.

 

Karlshamns musikkår passerar stadshuset en sommar lördag

Sommarlördagar kl.10 går musikkåren genom Karlshamn
Sommarlördagar kl.10 går musikkåren genom Karlshamn och stannar ett tag på torget för att förnöja den livliga handeln med lite populär, ofta rytmisk musik.

 

Sevärdheter i Karlshamn

Brunnslock i Karlshamn
Man bör inte bara titta upp när man går i Karlshamn. Överraskningar finns också på marken. Detta järnlocket i form av ett äldre mynt är ett bra exempel.
Karlshamn var ursprungligen en dansk hamnplats som kallades Bodekull. Kung Karl X Gustav gjorde platsen till en stad 1664 och 1666 fick den namnet Karlshamn. Den typiska stadsplanen gjordes av Erik Dahlbergh . Den korsformad Kyrkan av granit byggdes år 1702 efter ritning av Erik Dahlberg. Karlshamn har flera äldre träbyggnader, till exempel det äldre rådhuset som byggdes 1682 och restaurerades 1913, ett bindingsverk med utskjutande övre våning. Det finns också flera privata äldre trähus. Det finns mat, teknik och stenindustrin och ett ångkraftverk som startas när elförbrukningen i södra Sverige är hög.

 

Minnesmärke på torget i Karlshamn

En annan överraskning på marken i Karlshamn.
Minnesplatta på torget i Karlshamn Här mördade turken Deli Mustafa, den 7 juni 1717, sin förman Omer Pasja. Turkarna fanns i Karlshamn för att kräva tillbaka pengar som den svenske kungen, Karl XII, lånat för sina fälttåg.