Frökens källa

Frökens källa

Söndagsskollärarinna Amelie von Braun

Frökens källa
Amelie Fredrika Dorothea von Braun, född 1811 och dog 1859, kallas vanligtvis söndagsskolans grundare, eftersom hon efter engelskt mönster grundade sin första söndagsskola i Sverige. Söndagsskolan brukade träffas i barnhem, i skolor, när vägen tillåts på kyrkans kulle och vid en källa, efter att hon kallade "Frökens källa" strax norr om järnvägen i Karlshamn. En vacker stig leder genom en liten skogsdunge och sedan nerför en kulle och bort mot källan. Detta är en populär promenad för lokalbefolkningen och en gång varje år höll församlingen en tjänst vid källan till minnet av Amelie von Braun.

Amelie von Brauns tombstone

Amelie von Braun's gravsten på kyrkogården vid Karl Gustafs Kyrka i Karlshamn