Mieån

Mieån rinner genom Karlshamn

Jag har promenerade längs kanalerna i Venedig och Amsterdam, jag har sett broarna i Paris, jag seglade genom Kielkanalen, Suezkanalen och Panamakanalen, men att gå längs Mieån i Karlshamn ger en skönhet erfarenhet som överträffar allt.

En liten restaurant vid Mieån in Kalshamns center
En liten restaurant vid Mieån in Kalshamns center.

 

Många av Karlshamns broar över Mieån är smyckade med blommor under sommaren
Många av Karlshamns broar över Mieån är smyckade med blommor under sommaren.

 

Karlshamn investerar i blommor på broarna över Mieån
Karlshamn investerar i blommor på broarna över Mieån

 

Äldre byggnader där båtar en gång lastadess och lossas
Äldre byggnader där båtar en gång lastadess och lossas. Lägg märke till kranbalken högs upp på gaveln.

 

Karlshamn har blandat gamal och ny bebyggelse
Karlshamn har blandat gamal och ny bebyggelse.

 

Nuförtiden kan bara små båtar passera denna bron
Nuförtiden kan bara små båtar passera denna bron.

 

En av Mieån manga idyller i Karlshamn
En av Mieån manga idyller i Karlshamn.

 

I Karlshamn finns det många broar över Mieån
I Karlshamn finns det många broar över Mieån även dubbela, järnväg bro och gångbro.

 

En gammal bro som inte används längre
En gammal bro som inte används längre. Inte ens fiskare som fiskar i ån har tillgång till den vackra gamla bron.