Blekinge Maritime Museum

Blekinges Sjöfartsmuseum

Blekinges Sjöfartsmuseum ligger nära hamnen i Karlshamn Blekinge Sjöfartsmuseum
Drottninggatan 5
374 35 Karlshamn


Map to the Blekinge Maritime Museum

Blekinge Sjöfartsmuseum ligger nära hamnen i av Karlshamn. Om du går längs kajen i hamnen ser du en gammal fyr som ligger utanför museet, vid den röda pricken på karta.
Blekinge Sjöfartsmuseum är inrymt i ett tidigare tobak lager från början av 1800-talet. Nu rymmer det sjöfartssamlingar som berättar Karlshamns och Blekinges maritima historia. Sjöfartsmuseet har guider som själva har seglat till sjöss.
En mina från andra världskriget, vid museets entré, är också en del av verkligheten som sjöfolk har varit tvungna att räkna med.

Maskintelegraf

Maskintelegrafen användes för att upprätthålla kontakten mellan kommandobryggan och maskinrummet. Handtaget på telegrafen på kommandobryggan var med en lina förbunden med visaren på maskintelegrafen i maskinrummet och handtaget på maskinrummets telegraf var på liknande sätt anslutet till visaren på kommandobryggans telegraf. Vid manövrering ger officer på kommandobryggan en order genom att placera maskintelegrafens handtag på lämplig sektion och maskinisten i maskinrummet bekräftar att orden uppfattas genom att ställa in maskinrumstelegrafen i samma sektion. Därefter utför maskinisten orden genom att ändra maskinens varvtal enligt ordern.

Engine-room telegraph

Blekinge Sjöfartsmuseums yearbook, Blekinge ångbåt & segel

Blekinge ångbåt & segel är namnet på en bok som Blekinge Sjöfartsmuseum ger ut varje år. Denna bok om, sjöfart och sjömän är väldigt läsbar för alla som är intresserade av sjöfartssektorn från förflutna och idag. Många artiklar skrivs av de seglare som seglade de sju haven


Blekinge Maritime Museum's well arranged rooms

Ship radio room
en kopia av ett radiorum där fartygets
Sjöfartsmuseet har skapat en kopia av ett radiorum där fartygets telegrafist huserade. Telegrafisten var också fartygets kontorist

Ship's store
Ett exempel på en skeppshandel. Skeppshandeln levererar allt som fartygen behövde
Ett exempel på en skeppshandel. Skeppshandeln levererar allt som fartygen behövde.

Klubb Maritim in KarlshamnKlubb Maritim
Karlshamns avdelning av Klubb Maritim har haft många möten i Blekinge Sjöfartsmuseums lokaler.