Karlshamns trafik

Karlshamns trafik

Det finns knölar i trafiken i Karlshamn

Knölar i Karlshamnstrafiken
Vid infarten till Karlshamn finns det en helt omotiverad knöl, utböjning, av refugen. Jag har sett flera bilar köra på den och det syns även på bilden att många varit ytterst när att köra på den.

 

Är dessa knölar nödvändiga för trafiken?
På Erik Dahlbergs väg har man gjort en knöl vid övergångstället som resulterar i att man måste byta körfält mitt i korsningen. Lägg märke till att vägen är så bred bakom knölen att man skulle kunnat ha ytterligare ett körfält

 

Ett minne ifrån vänstertrafikens dagar?
Om det nu är alldeles omöjligt att klara sig utan dessa knölar så borde man väl i rimlighetens namn kunna ha dem på samma sida som parkering är tillåten. När vi hade vänstertrafik fungerade det säkert bra men inte nu.
Det enklaste vore väl att enkelrikta gatan åt andra hållet! Det borde man naturligtvis ha gjort i samband med högertrafikomläggningen, men ibland tar det ju lite tid att handla.

 

Kungsgatans knöl
Vad tänker våra trafikplanerare på egentligen?