Schooner Albanus

Galeasen Albanus

Galeasen Albanus besöker Karlshamn
Galeasen Albanus från Åland besöker Karlshamn.

Galeasen Albanus förtöjd i Karlshamn
Galeasen Albanus förtöjd i Karlshamn

Galeasen Albanus avgår från Karlshamn
Galeasen Albanus byggdes på Åland av furu och hon sjösattes den 24 July 1988.

Dimensioner:    
Skrovets längd 21.3  m
Total längd 29.7  m
Bredd 6,3  m
Djupgående cirka 2.0  m
Mast höjd 27  m
Segelarea cirka 300  m²
Dräktighet cirka 80  t
Maskin 168  kW