Yawl El Barco

Galeasen El Barco

Galeasen El Barco förtöjd i Karlshamn
Galeasen El Barco förtöjd i Karlshamn.

Yawl El Barco moored in Karlshamn 2012
Galeasen El Barco byggdes 1955 av Gustavsson & Söner i Landskrona.
Hon tjänstgjorde som lotsbåt i Karlshamn fram till 1982.