Segelfartyg

Seglernas namn på fartyg

By

Seglens namn på segelfartyg
Bogspröt, Peke       Fockmast      Stormast      Kryssmast
1.Jagare
2.Yttre Klyvare
3.Inre Klyvare
4.Förstäng
   5.Fockröjel
   6.Ö.Fockbramssegel
   7.U.Fockbramssegel
   8.Ö.Fockmärssegel
   9.U.Fockmärssegel
10.Fock
11.Storröjel
12.Ö.Stormbramsegel
13.U.Stormbramsegel
14.Ö.Stormärssegel
15.U.Stormärssegel
16.Storsegel
17.Kryssröjel
18.Ö.Kryssbramsegel
19.U.Kryssbramsegel
20.Ö.Kryssmärsseger
21.U.Kryssmärsseger
22.Begin
23.Mesan