Skonaren Elbe

Skonaren Elbe

Skonaren Elbe från Hamburg anländer Karlshamn.
Skonaren Elbe har renoverats och restaurerats till sitt ursprungliga utseende.

Skonaren Elbe från Hamburg
Skonaren Elbe från Hamburg