Schooner Elegant

Skonaren Elegant

Skonaren Elegant fråm Kalmar
Skonaren Elegant från Kalmar ankrad.

Skonaren Elegant på Kalmar kalmar varv
Skonaren Elegant uppdragen på slipen vid Kalmar kalmar varv.

Skonaren Elegant seglande och fotogtaferad från bogsprötet

Min far ägde skonaren och var skeppare ombord. Han seglade henne med min farbror som enda besättningsmedlem och ibland med min mamma vid ratten, speciellt när två man krävdes för att sätta storseglet och gaffelfocken.
Under andra världskriget var bränslet dyrt och svårt att få. Därför var det nödvändigt använda seglen så mycket som möjligt. För ha råd att använda motorn alls måste råoljan blandas med trätjära.