Skonaren Emely Raven

Skonaren Emely Raven

Den välseglande skonare skonaren Emely Raven
Den välseglande skonare skonaren Emely Raven från Göteborg Längd 16,4 m (19,3 m) Bredd 3,98 m byggd 1980 Roslagen av Curt Smith Wägerth.

Schooner Emely Raven cocpit

Schooner- Emely Rraven moored in Karlshamn
Skonaren Emely Raven förtöjd i Karlshamn