Skonarna Gladan och Falken från Karlskrona

Skonarna Gladan och Falken

En dimmig morgon i Karlshamns hamn
En dimmig morgon i oktober kunde man se Skonarna Gladan och Falken från Karlskrona förtöjda i Karlshamn. Segelfartyg i denna storlek ser man inte så ofta nu förtiden. Det är trevligt att se dem och det är säkerligen också trevligt för besättningen att få sin utbildning ombord.

Besättningen höll på att göra sjöklart
Besättningen höll på att göra sjöklart.

Skonaren Gladan avgår ifrån Karlshamn
De vackra segelfartygen avgick tyvärr med hjälp av dieselmotorerna. Det var nästa vindstilla, kanske de fick lite bättre segelvind längre ut till havs.