Ketch Gratia

Skonaren Klara Marie

Skonaren Klara Marie från Skillinge Skonaren Klara Marie från Skillinge förtöjd i Skillinge.

Skonaren Klara-Marie och yachten Hoppet
Yachten Hoppet från Brantevik och Skonaren Klara Marie från Skillinge förtöjda i Karlshamn.

Yachten Hoppet från Brantevik och Skonaren Klara Marie från Skillinge förtöjda i Karlshamn.
Den mycket vackra skonaren Klara Marie förtöjd i Kuttern Hoppet från Brantevik.

Skonaren Klara Marie sjösattes 1884 i Rönne, Bornholm i Danmark. Hon var ett snabbseglande lastfartyg mellan Bornholm och Köpenhamn. Denna typ av fartyg kallades "Bornholm Clipper" och hon är det enda kvarvarande fartyget i sitt slag.
Längd 19.05m
Bredd 4,88m
Djupgående 2,25m
Segelareal 208m²